formulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Souvenirs from the sea
Kwadestraat 149 / 0.1
8800 Roeselare

info@sealifesouvenirs.be          
tel. +32 (0)51 794 414

ondernemingssnr 0773.672.790
Btw: BE0773.672.790


— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 
 
 — Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                     — Bestelnummer :
       
 
 
 
 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):
 
 
 

— Naam/Namen consument(en)
 
 
 

— Adres consument(en) :
 
 
 


— IBAN Rekeningnummer:
 
 
 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
 
 


— Datum(DD-MM-YYYY):
 
 
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 
Volg ons

Volg ons